نسخه جدید 0.9.1

این به روز رسانی کوچک رفع مشکلات با باز کردن بسته فشرده های Hi-Scan تصاویر نرم افزار Pro / CS1 ROM: در 0.9, بسته به محل نصب و راه اندازی خود را, تصاویر ROM های غیر بستهای ممکن است در مکان های غیر منتظره نشان داده شده است و یا نمی تواند در همه ایجاد شود. در حال حاضر آنها را در همان محل به عنوان فایل اصلی قرار داده است.

دانلود نسخه آزمایشی جدید 0.9.1.

کاربران ثبت نام شده را به روز رسانی خود را از طریق پست الکترونیکی دریافت.

وردپرس