เปิดมาทั้งหมด

Not having any time to further develop CASCADE, I have published the source code and a free, unlimited Windows build. Few functional changes have happened since:

  • Handle invalid ROM data mappings without crashing (fixes Daewoo Matiz Engine 0.8l)

I am willing to accept patches. There is a lot to be discovered by developers, such as a Linux desktop and embedded version, and the horrible lengths one has to go to to emulate a real-time system on a non-real-time PC operating system. Also the often-requested ELM327 support already exists, although it is debatable how useful it is. 🙂

Have fun!

ใหม่เวอร์ชั่น 0.9.1

ปรับปรุงนี้เล็กแก้ปัญหาแยกบีบอัดรอม Pro/CS1 Hi-สแกนภาพ: ใน 0.9, ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการติดตั้ง, ภาพแตก ROM อาจได้แสดงขึ้นในสถาน หรือไม่สามารถสร้างได้ทั้งหมด. ตอนนี้ พวกเขาจะถูกวางในสถานเดียวกันเป็นแฟ้มต้นฉบับ.

ดาวน์โหลด เวอร์ชั่นใหม่ 0.9.1.

ผู้จะได้รับการปรับปรุง โดยอีเมล.

WordPress Themes