ใหม่เวอร์ชั่น 0.9.1

ปรับปรุงนี้เล็กแก้ปัญหาแยกบีบอัดรอม Pro/CS1 Hi-สแกนภาพ: ใน 0.9, ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการติดตั้ง, ภาพแตก ROM อาจได้แสดงขึ้นในสถาน หรือไม่สามารถสร้างได้ทั้งหมด. ตอนนี้ พวกเขาจะถูกวางในสถานเดียวกันเป็นแฟ้มต้นฉบับ.

ดาวน์โหลด เวอร์ชั่นใหม่ 0.9.1.

ผู้จะได้รับการปรับปรุง โดยอีเมล.

WordPress Themes